כותרת הפיסקה

נהיגה תחת השפעת סמים

כותרת הפיסקה


עבירות זכות קדימה / תמרורים

אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר          חצייה בביטחה

סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חצייה

אי ציות לתמרור 301 (משולש)

אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות        קדימה)

אי ציות לתמרור 302 בצומת (אין מתן זכות            קדימה)

כותרת הפיסקה

עבירות מהירות מעל המותר

נהיגה במהירות מופרזת דרך עירונית

נהיגה במהירות מופרזת דרך שאינה עירונית

נהיגה במהירות מופרזת דרך מהירה

נהיגה מעל המהירות המותרת

עבירת מצלמה / מצלמת מהירות [ א'  3 ]

עבירת מהירות, מד מהירות לייזר [ ממל"ז ]

עבירת מהירות, מד מהירות דבורה [ BEE ]

כותרת הפיסקה

 נהיגה בשכרות

נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 נהיגה בשכרות (בדיקת דם)

נהיגת רכב ביות הנהג שיכור (אויר נשוף)

 סירוב להיבדק בדיקת נשיפה (ינשוף) 

סירוב לבדיקת שתן

סירוב לבדיקת דם


כותרת הפיסקה


עבירות עקיפות

עקיפה מימין

עקיפה כשהדרך לא פנויה

עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף

עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה תוך חציית קו        הפרדה רצוף

עקיפה לפני מעבר חצייה

עקיפת רכב עוקף


כותרת הפיסקה

עבירות רמזור

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת

אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות הפרעה          לעובר דרך)

אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות הימצאות        רכב אחר)

אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות אחרות)

אור אדום בצומת (חלפו 5 שניות)


כותרת הפיסקה

עבירות נהג חדש ללא מלווה

נהג חדש הנוהג בשלושת החודשים הראשונים        ללא מלווה

נהג חדש הנוהג בשלושת החודשים האחרונים       בשעות הלילה

נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שהסיע יותר משני      נוסעים


 


כותרת הפיסקה


עבירות נהג רכב מסחרי

עבירות נהג רכב משא

עבירות נהג רכב ציבורי

עבירות טכוגרף

עבירות לגבי שעות נהיגה

עבירות מטענים חורגים

עבירות משקל יתר

משקל כולל של הרכב עולה ב 25% על המשקל      הכולל המותר


כותרת הפיסקה


עבירות נהג מונית

הסעת נוסעים במונית במספר העולה על                הרשום ברשיון הרכב


כותרת הפיסקה

עבירות נהיגה עם רישיון נהיגה זר - מדינה            אחרת.

נהיגה עם רישיון נהיגה זר לאחר שנה מיום            הכניסה לישראל

רישיון נהיגה זר שלא מתאים לסוג רכב

רישיון נהיגה זר שפקע 


כותרת הפיסקה

עבירות רשיונות נהיגה, רכב וביטוח

רישיון נהיגה לא בתוקף
רישיון רכב לא בתוקף

נהיגת רכב ללא ביטוח 

מתן רשות לאחר להשתמש ברכב ללא ביטוח

נהיגה ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה כלל             (בלתי מורשה)

נהיגה ברכב על ידי בלתי מורשה לנהיגת רכב        מאותו סוג

מתן רשות לאחר לנהוג ברכב, כשאין לו רישיון      נהיגה תקף

נהיגת רכב שניתן עליו איסור שימוש 
     רישיון נהיגה מזוייף


כותרת הפיסקה

עבירות שליטה ברכב וזהירות

כתב אישום בגין תאונות דרכים

כתב אישום ת.ד - תאונת דרכים

כתב אישום נ.ב - נזק בלבד

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בחוסר זהירות

גרימת נזק

חוסר שליטה ברכב


כותרת הפיסקה


בקשה לחישוב פסילה

בקשה לביטול פסילה

בקשה לשינוי גזר דין

בקשה לביטול גזר דין

בקשה לביטול פסק דין

בקשה להישפט באיחור

בקשה לפסלות שופט

בקשה לגילוי חומר חקירה / חומר ראיות

בקשה להעברת דיון / מקום התדיינות

בקשה לצירוף אישומים (תיקים)

בקשה לצירוף נאשמים

כותרת הפיסקה

ביטול החלטות של קצין משטרה

בפ''מ ביטול פסילה מנהלית 30/60/90 ימים

בפ''מ ביטול השבתה מנהלית / איסור שימוש          לרכב

כותרת הפיסקה

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים / משרד          הרישוי

בקשה לחישוב פסילה

ביטול / דחיית התליית רישיון

הפחתת ניקוד / נקודות

ביטול ניקוד / נקודות

ביטול אמצעי תיקון

ביטול מבחנים עיוני (תאוריה) / מעשי (טסט)

ביטול תנאים לקבלת רישיון בתום פסילה

 


כותרת הפיסקה

עבירות אי ציות להוראות ולאותות של שוטר

אי ציות להוראת שוטר במדים או שוטר                  שהזדהה ע''י תעודה

אי ציות לאות של שוטר במדים

אי ציות הולך רגל להוראת שוטר במדים

אי ציות הולך רגל לאות של שוטר במדים

כותרת הפיסקה

עבירות מפגש מסילת ברזל

אי עצירה לפני המסילה בהינתן אות אזהרה

 אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע

אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת

אי עצירה לפני המפגש, כשלידו תמרור עצור

כניסה למפגש (מסילת ברזל) כשאין אפשרות        להמשיך בנסיעה

כותרת הפיסקה

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים/המרב''ד/ מכון      הארבעה

ועדת ערר

כותרת הפיסקה

תאונות דרכים
פגע וברח

הפקרה לאחר פגיעה

כותרת הפיסקה

עבירות המתה 
תאונות דרכים קטלניות 
גרם מוות ברשלנות
הריגה

כותרת הפיסקה

הסעת נוסעים בשכר

הסעת נוסעים מעל המותר כשההסעה מבוצעת      בשכר

שימוש ברכב שנאסר לשימוש עקב מטען מעל        25%

אחריות בעל הרכב לנהיגת רכב שנאסר                בשימוש

נהיגה ברכב עם פרסומת מתחלפת

שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות      דיבורית

תצוגה הנראית לנהג

אי מסירת פרטים

דוחות שוטר / דו''ח / הזמנה לדין / כתב אישום

עבירות בריונות

נהיגה כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי      דרך


 


זיכוי מעבירה של עקיפה בפס לבן תוך סיכון רכב שהגיע ממול!

 

נהג הואשם כי עקף רכב בפס לבן וסיכן את הרכב שבא ממולו - משרדנו הביא לזיכוי הנהג שהיה צפוי לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים לפחות.

 

קרא עוד>>


נהיגה בשכרות בכמות של 675 מיקרוגרם - פסילת רישיון נהיגה ל- 6 חודשים בלבד!

 

נהג שנתפס נוהג בשכרות בכמות של 675 מיקרוגרם - משרדנו הביא לכך שהנהג נפסל ל - 6 חודשים בלבד. זאת, כאשר היה צפוי הנהג לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים לפחות, דבר שהיה מחייב את הנהג לעבור "טסט" ותאוריה מחדש.

קרא עוד>>נהג חדש נהג ללא מלווה - פסילת רישיון נהיגה ל- 59 יום בלבד!

 

נהג חדש נתפס נוהג ללא מלווה - משרדנו הביא לכך שהנהג נפסל ל- 59 יום בלבד. זאת כאשר היה צפוי לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים לפחות, דבר שהיה מחייב את הנהג לעבור "טסט" ותאוריה מחדש שכן כאמור מדובר בנהג חדש.

קרא עוד>>נהג אוטובוס שגרם לתאונת דרכים עם נפגעים לאחר שעקף בפס לבן - פסילת רישיון נהיגה ל - 30 ימים בלבד!

נהג הואשם כי עקף רכב בפס לבן וסיכן את הרכב שבא ממולו - משרדנו הביא לזיכוי הנהג שהיה צפוי לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים לפחות.

קרא עוד>> 

נהג שעקף בפס לבן וסיכן את הרכב שבא ממולו - קנס סמלי בלבד!

נהג הואשם כי עקף רכב בפס לבן וסיכן את הרכב שבא ממולו -משרדינו הביא לכך שתוקן כתב האישום באופן שיוחסה לנהג עבירת סטייה מנתיב בלבד המחייבת בקנס בלבד ואפילו ללא נקודות. הנהג היה צפוי לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים לפחות.

 

קרא עוד>>

נהג הואשם כי נהג ברשלנות, במהירות מופרזת וסטה מנתיבים בפראות, בית משפט השלום פסק לנהג 7 חודשי פסילה וקנס גבוה ומשמעותי - פסק הדין בוטל!!!

משרדנו ערער לבית המשפט המחוזי בטענה כי הנהג שלא היה מיוצג בבית משפט השלום לא הבין במה הוא הודה. בית המשפט המחוזי קיבל את הטענה וביטל את פסק דינו של בית משפט השלום.

 

קרא עוד>>

טואול - בניית אתרים באינטרנט