02-6507999

נהיגה תחת השפעת סמים


עבירות זכות קדימה / תמרורים

אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר          חצייה בביטחה

סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חצייה

אי ציות לתמרור 301 (משולש)

אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות        קדימה)

אי ציות לתמרור 302 בצומת (אין מתן זכות            קדימה)


עבירות מהירות מעל המותר

נהיגה במהירות מופרזת דרך עירונית

נהיגה במהירות מופרזת דרך שאינה עירונית

נהיגה במהירות מופרזת דרך מהירה

נהיגה מעל המהירות המותרת

עבירת מצלמה / מצלמת מהירות [ א'  3 ]

עבירת מהירות, מד מהירות לייזר [ ממל"ז ]

עבירת מהירות, מד מהירות דבורה [ BEE ]


 נהיגה בשכרות

נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 נהיגה בשכרות (בדיקת דם)

נהיגת רכב ביות הנהג שיכור (אויר נשוף)

 סירוב להיבדק בדיקת נשיפה (ינשוף) 

סירוב לבדיקת שתן

סירוב לבדיקת דם
עבירות עקיפות

עקיפה מימין

עקיפה כשהדרך לא פנויה

עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף

עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה תוך חציית קו        הפרדה רצוף

עקיפה לפני מעבר חצייה

עקיפת רכב עוקףעבירות רמזור

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת

אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות הפרעה          לעובר דרך)

אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות הימצאות        רכב אחר)

אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות אחרות)

אור אדום בצומת (חלפו 5 שניות)


עבירות נהג חדש ללא מלווה

נהג חדש הנוהג בשלושת החודשים הראשונים        ללא מלווה

נהג חדש הנוהג בשלושת החודשים האחרונים       בשעות הלילה

נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שהסיע יותר משני      נוסעים


 
עבירות נהג רכב מסחרי

עבירות נהג רכב משא

עבירות נהג רכב ציבורי

עבירות טכוגרף

עבירות לגבי שעות נהיגה

עבירות מטענים חורגים

עבירות משקל יתר

משקל כולל של הרכב עולה ב 25% על המשקל      הכולל המותר
עבירות נהג מונית

הסעת נוסעים במונית במספר העולה על                הרשום ברשיון הרכבעבירות נהיגה עם רישיון נהיגה זר - מדינה            אחרת.

נהיגה עם רישיון נהיגה זר לאחר שנה מיום            הכניסה לישראל

רישיון נהיגה זר שלא מתאים לסוג רכב

רישיון נהיגה זר שפקע עבירות רשיונות נהיגה, רכב וביטוח

רישיון נהיגה לא בתוקף
רישיון רכב לא בתוקף

נהיגת רכב ללא ביטוח 

מתן רשות לאחר להשתמש ברכב ללא ביטוח

נהיגה ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה כלל             (בלתי מורשה)

נהיגה ברכב על ידי בלתי מורשה לנהיגת רכב        מאותו סוג

מתן רשות לאחר לנהוג ברכב, כשאין לו רישיון      נהיגה תקף

נהיגת רכב שניתן עליו איסור שימוש 
     רישיון נהיגה מזוייףעבירות שליטה ברכב וזהירות

כתב אישום בגין תאונות דרכים

כתב אישום ת.ד - תאונת דרכים

כתב אישום נ.ב - נזק בלבד

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בחוסר זהירות

גרימת נזק

חוסר שליטה ברכב
בקשה לחישוב פסילה

בקשה לביטול פסילה

בקשה לשינוי גזר דין

בקשה לביטול גזר דין

בקשה לביטול פסק דין

בקשה להישפט באיחור

בקשה לפסלות שופט

בקשה לגילוי חומר חקירה / חומר ראיות

בקשה להעברת דיון / מקום התדיינות

בקשה לצירוף אישומים (תיקים)

בקשה לצירוף נאשמים


ביטול החלטות של קצין משטרה

בפ''מ ביטול פסילה מנהלית 30/60/90 ימים

בפ''מ ביטול השבתה מנהלית / איסור שימוש          לרכב


משרד התחבורה והבטיחות בדרכים / משרד          הרישוי

בקשה לחישוב פסילה

ביטול / דחיית התליית רישיון

הפחתת ניקוד / נקודות

ביטול ניקוד / נקודות

ביטול אמצעי תיקון

ביטול מבחנים עיוני (תאוריה) / מעשי (טסט)

ביטול תנאים לקבלת רישיון בתום פסילה

 עבירות אי ציות להוראות ולאותות של שוטר

אי ציות להוראת שוטר במדים או שוטר                  שהזדהה ע''י תעודה

אי ציות לאות של שוטר במדים

אי ציות הולך רגל להוראת שוטר במדים

אי ציות הולך רגל לאות של שוטר במדים


עבירות מפגש מסילת ברזל

אי עצירה לפני המסילה בהינתן אות אזהרה

 אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע

אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת

אי עצירה לפני המפגש, כשלידו תמרור עצור

כניסה למפגש (מסילת ברזל) כשאין אפשרות        להמשיך בנסיעה


המכון הרפואי לבטיחות בדרכים/המרב''ד/ מכון      הארבעה

ועדת ערר


תאונות דרכים
פגע וברח

הפקרה לאחר פגיעה


עבירות המתה 
תאונות דרכים קטלניות 
גרם מוות ברשלנות
הריגה


הסעת נוסעים בשכר

הסעת נוסעים מעל המותר כשההסעה מבוצעת      בשכר

שימוש ברכב שנאסר לשימוש עקב מטען מעל        25%

אחריות בעל הרכב לנהיגת רכב שנאסר                בשימוש

נהיגה ברכב עם פרסומת מתחלפת

שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות      דיבורית

תצוגה הנראית לנהג

אי מסירת פרטים

דוחות שוטר / דו''ח / הזמנה לדין / כתב אישום

עבירות בריונות

נהיגה כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי      דרך


 

logo בניית אתרים